EY και Microsoft βοηθούν τις επιχειρήσεις στην επίτευξη των κλιματικών στόχων για μηδενικό καθαρό αποτύπωμα άνθρακα

Η EY και η Microsoft ανακοίνωσαν την επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας, για την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών και λύσεων διαχείρισης δεδομένων ESG, που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στην επίτευξη μηδενικού καθαρού αποτυπώματος άνθρακα (net zero). Μέσω αυτής της δέσμευσης, οι δύο οργανισμοί απαντούν σε ένα πλήθος αναγκών βιώσιμης ανάπτυξης με σύμμαχο την τεχνολογία, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η βελτίωση παρακολούθησης και δημοσιοποίησης των δεδομένων άνθρακα, η διευκόλυνση ιχνηλασιμότητας του άνθρακα στην αλυσίδα αξίας, καθώς και η ανάπτυξη επιχειρηματικών λύσεων οι οποίες υποστηρίζουν τις διεργασίες δέσμευσης του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Με σκοπό να διαχειριστούν τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, η EY και η Microsoft συνεχίζουν να ενισχύουν τις λύσεις, καθώς και τις πλατφόρμες στις οποίες συνεργάζονται. Το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο των EY και Microsoft προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις για όλο τον κύκλο της βιώσιμης ανάπτυξης, σχεδιασμένες για να τις βοηθήσουν στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη στρατηγικών απανθρακοποίησης. Παράλληλα, διαθέτει λύσεις που καλύπτουν το πλήρες εύρος των θεμάτων που σχετίζονται με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και τα κριτήρια ESG, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη διαχείριση της αλλαγής.

Ολοκληρωμένες λύσεις και πλατφόρμες

  • Αξιοποιώντας λύσεις που διευκολύνουν την απανθρακοποίηση, όπως η EY Decarbonization Management Platform, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατανοήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τη σημερινή κατάσταση του οργανισμού τους και να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να συντάσσουν σχετικές αναφορές. Αποκτούν, έτσι, πλήρη ορατότητα του αποτυπώματος άνθρακα, γεγονός που διευκολύνει τη λήψη ορθών αποφάσεων, καθώς και την ιεράρχηση και παρακολούθηση των αλλαγών και των επενδύσεων που πραγματοποιούν. Η σειρά υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας EY Decarbonization Management Platform, διευκολύνουν τη συλλογή δεδομένων εκπομπών άνθρακα, την αντιστάθμισή τους, τη λογιστική παρακολούθηση, τη μοντελοποίηση σεναρίων, την αξιολόγηση κινδύνου και τις εξωτερικές γνωστοποιήσεις, σε όλο το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων. Αυτό οδηγεί σε μείωση των κινδύνων μετάβασης και επιταχύνει τη διαδρομή των πελατών προς τη βιωσιμότητα, βοηθώντας τους να διαμορφώσουν στρατηγικές ESG και να υποστηρίξουν με ολοκληρωμένο τρόπο τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση σχεδίων και πολιτικών απανθρακοποίησης.
  • Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των δεδομένων ESG, η EY και η Microsoft δημιουργούν ένα ισχυρό σύνολο λύσεων που ενοποιούν τα δεδομένα με έξυπνο τρόπο, αξιοποιώντας το Structured Data Manager και ενσωματώνοντας το Microsoft Sustainability Manager. Οι λύσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη, πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, χρηματοοικονομικές αναλύσεις και εξωτερικές αναφορές για τον άνθρακα και άλλους κρίσιμους τομείς ESG.
  • Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αγορά αντιλαμβάνεται τις επιδόσεις σε θέματα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτεί ένα σύνολο πληροφορίας και δεδομένων, το οποίο εξασφαλίζεται με το EY ESG IQ. Η λύση αυτή, τυποποιεί και εμπλουτίζει τα δεδομένα αξιολόγησης μίας επιχείρησης, υπολογίζει αναλυτικά τα κενά βαθμολογίας και κάνει τις βελτιώσεις αξιολόγησης ταχύτερες και ευκολότερες. Αυτή η λύση είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των διαφορετικών ομάδων από όλα τα τμήματα της EY , και με τη δύναμη του Microsoft Cloud, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιολογούν καλύτερα και να βελτιώνουν την ετοιμότητά τους, να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και να αποκτήσουν σαφή κατανόηση, τόσο του τεχνολογικού τοπίου, όσο και των διαφόρων πηγών δεδομένων. Θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να εντοπίζουν ψηφιακές ευκαιρίες για τον εξορθολογισμό της επεξεργασίας δεδομένων, να αξιολογούν τα πρότυπα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται και να εντοπίζουν ευκαιρίες να ηγηθούν και να βελτιώσουν τις επιδράσεις τους.

Η κυρία Κιάρα Κόντη, Εταίρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη μία πραγματικότητα και έχει αρχίσει να επηρεάζει κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις θέτουν, σήμερα, φιλόδοξους στόχους για την απεξάρτησή τους από τον άνθρακα, αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίηση των στρατηγικών τους. Δυσκολίες που σχετίζονται όχι μόνο με την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και με την προσαρμογή στους ακραίους και χρόνιους κλιματικούς κινδύνους. Η πολυετής εμπειρία και οι γνώσεις των ομάδων της EY στη διαχείριση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης, έρχεται να συνδυαστεί με την ισχύ των ψηφιακών τεχνολογιών, για να καθοδηγήσουν τους πελάτες μας προς τo μηδενικό καθαρό αποτύπωμα άνθρακα (net zero), γεγονός που θα έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας τους».

Αντίστοιχα, ο κύριος Γιώργος Αποστολάκης, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και υπεύθυνος για τη σχέση της EY με τη Microsoft για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), ανέφερε: «Στην ΕΥ, πιστεύουμε ότι οι καινοτομίες που χρειαζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε στις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα, μπορούν να προέλθουν μόνο μέσα από τη συνεργασία. Η συμμαχία μας με τη Microsoft – έναν από τους σημαντικότερους εταίρους μας στο ευρύτερο οικοσύστημα συνεργατών της EY – εξασφαλίζει στους πελάτες μας πρωτοποριακές πλατφόρμες ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίες εμπλουτίζονται με την εξειδίκευση της EY σε θέματα ESG και βιωσιμότητας, για να τους βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των κινδύνων μετάβασης, τον πράσινο μετασχηματισμό τους και τη δημιουργία απρόσκοπτης μακροπρόθεσμης αξίας».