KPMG: Έρευνα για το μέλλον της Βιομηχανίας των Πλαστικών

Οι μελλοντικές προοπτικές και οι ευκαιρίες που είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούν οι εταιρείες του κλάδου, αναδεικνύονται στην πρόσφατη έρευνα της KPMG στην Ελλάδα, “The Future of Industry: Focus on Plastics Manufacturing”. Ειδικότερα, η έρευνα εξετάζει το μέλλον της βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών διερευνώντας τη δομή, το μέγεθος και την ανάπτυξη του ελληνικού κλάδου των πλαστικών και τις τρέχουσες οικονομικές τάσεις. Παράλληλα, πραγματοποιεί μία επισκόπηση των βασικών παικτών της αγοράς, των οικονομικών τους μεγεθών και των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με την έρευνα, η παγκόσμια ζήτηση για τα προϊόντα πλαστικών συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως λόγω της αύξησης του πληθυσμού, της αστικοποίησης και της ευκολίας χρήσης που προσφέρει σε καταναλωτές παρά τις ανησυχίες του συνόλου του πληθυσμού σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, ο κλάδος βρίσκεται σε μια σύνθετη και πολύπλευρη κατάσταση, με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται να κρύβει πολλές προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για το μέλλον της.

Βασικά σημεία της έρευνας “The Future of Industry: Focus on Plastics Manufacturing”

 • Η παγκόσμια ζήτηση για πλαστικά προϊόντα αυξάνεται σταθερά, ενώ ο κλάδος μετασχηματίζεται για να ξεπεράσει τους κινδύνους και τα ρίσκα της αγοράς. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς πλαστικών εκτιμήθηκε σε 585 δισ. δολάρια το 2021 και αναμένεται να φτάσει τα 753 δισ. δολάρια έως το 2026, με ρυθμό ανάπτυξης CAGR 5,2%.
 • Οι μεταποιητές πετρελαϊκών και χημικών προϊόντων, οι παραγωγοί πρώτων υλών και σύνθετων υλικών πλαστικού, οι παραγωγοί έτοιμων τελικών προϊόντων και οι φορείς διαχείρισης της ανακύκλωσης προϊόντων, διαμορφώνουν την αλυσίδα αξίας του κλάδου. Η έρευνα εστιάζει αποκλειστικά στους παραγωγικούς βιομηχανικούς φορείς του ελληνικού κλάδου των πλαστικών.
 • Ο εστιασμένος Ελληνικός κλάδος πλαστικών, αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8,5% από το 2017 έως το 2021, με 224 εταιρείες να εντοπίζονται ως βασικοί παίκτες του κλάδου.
 • Ο ελληνικός κλάδος των πλαστικών το 2021 παρουσίασε ετήσια ανάπτυξη 16,2% σε σχέση με το 2020, ενώ το μέσο EBITDA margin διαμορφώθηκε σε 9,6%. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην υψηλή συμβολή των παραγωγών πλαστικών προϊόντων στην παραγωγή υγειονομικών μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
 • Ο κλάδος αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο το 1% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Οι κυριότερες προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί πλαστικών

 • Αύξηση των τιμών της ενέργειας και του κόστους των υλικών.
 • Αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και το νομικό πλαίσιο.
 • Απουσία κατάλληλων και σύγχρονων υποδομών.
 • Διαχείριση του τελικού σταδίου των προϊόντων και διαχείριση του κύκλου ανακύκλωσης.
 • Εναλλακτικοί τρόποι ανακύκλωσης, όπως η χημική ανακύκλωση.
 • Εστίαση και επένδυση σε πρωτοβουλίες ESG.

Συμπερασματικά, η υφιστάμενη κατάσταση στη βιομηχανία των πλαστικών χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ζήτηση, περιβαλλοντικές ανησυχίες, αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και ευρύτερη απουσία κατάλληλης υποδομής ειδικά στην τελική φάση της ανακύκλωσης. Σε ό,τι αφορά το μέλλον της, αναμένεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις και απαιτήσεις των καταναλωτών. Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες για καινοτομία, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων πιο βιώσιμων πλαστικών υλικών και στην υιοθέτηση μοντέλων κυκλικής οικονομίας. Η επιτυχία του κλάδου θα εξαρτηθεί από την μεγάλη πρόσκληση της εξισορρόπησης της οικονομικής της ανάπτυξης με την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

Με αφορμή την έρευνα, ο Αλέξανδρος Βελδέκης, Partner, Audit, ΚPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά, «Αδιαμφησβήτητα, ο τομέας των πλαστικών αποτελεί έναν από τους κύριους κλάδους της Ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα κατά το διάστημα της πανδημίας, ο κλάδος βρίσκεται σε μια σταθερή ανοδική πορεία, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια λόγω της ανάπτυξης του πληθυσμού και των νέων καταναλωτικών αναγκών. Η χρήση των πλαστικών υλικών έχοντας διαδοθεί πια σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας , βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρών πιέσεων λόγω της προσπάθειας που γίνεται να περιοριστεί η χρήση τους και να γίνει ορθότερη η περιβαλλοντική τους διαχείριση. Οι παραγωγοί των πλαστικών με γνώμονα την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, προχωρούν με αργούς ρυθμούς στις απαραίτητες δράσεις για να μειώσουν το περιβαλλοντικό  αποτύπωμα, με κυριότερη την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών που στοχεύον στην υιοθέτηση ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας, που έχει ως βάση του την ανακύκλωση, και που αποτελεί το «Κλειδί» για την ορθή διαχείριση και επανασχεδίαση των πλαστικών προϊόντων. Σίγουρα, δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια των επιχειρήσεων, είναι αναγκαία και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνείδησης των τελικών χρηστών, των καταναλωτών, μέσω διαρκούς εκπαίδευσης, θέσπισης  κινήτρων και δημιουργίας υποδομών. Επομένως, οι επιχειρήσεις των πλαστικών και οι τελικοί χρήστες τους δύνανται να συμμαχήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.»