ΥΠΕΝ: Εκδήλωση με θέμα «Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις ως το 2030»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει εκδήλωση για την Κλιματική Ουδετερότητα και τις Έξυπνες Πόλεις, τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της πρωτοβουλίας, στην οποία πρόκειται να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας και του επιχειρηματικού κόσμου, είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει την προσπάθεια όλων των ελληνικών πόλεων για επιτάχυνση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού τους, ενισχύοντας παράλληλα την επιδίωξη για επίτευξη της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της ανθεκτικότητας, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα υπογράψουν το Σύμφωνο Κλιματικής Ουδετερότητας της πόλης.

Παράλληλα, οι υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, που εντάσσονται στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ε.Ε.  για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, από και προς τον πολίτη» (η Αθήνα, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και τα Τρίκαλα), ολοκληρώνουν, υποστηριζόμενες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα στάδια προετοιμασίας της στρατηγικής τους για το κλίμα. Σ’ αυτήν εντάσσονται, μεταξύ άλλων, σχέδια, δράσεις, δεσμεύσεις και επενδυτικό πλάνο σε τομείς όπως: η ενέργεια, οι μεταφορές, τα κτίρια, η κυκλική οικονομία κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι των πόλεων, που εντάσσονται στην αποστολή της Ε.Ε. – και αναμένεται να καταθέσουν εντός του Σεπτεμβρίου την κλιματική τους στρατηγική – θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώσουν για την πρόοδο των εργασιών τους. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιλαμβάνει ομιλίες που αφορούν στην κυκλική οικονομία και την κλιματική κρίση.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».