Στην Macquarie Asset Management το 50% της Enel Green Power Hellas

Η Macquarie Asset Management, για λογαριασμό συνεπενδυτών και διαχειριζόμενων ταμείων, απέκτησε το 50% της Enel Green Power Hellas από τον όμιλο Enel (“Enel”) έναντι συνολικού μετοχικού τιμήματος περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Η Enel Green Power Hellas είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής και διαχειριστής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο 566 MW χερσαίων αιολικών, ηλιακών και υδροηλεκτρικών έργων σε λειτουργία ή υπό κατασκευή στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 59 λειτουργικά έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 482 MW που τροφοδοτούνται από αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια και έξι υπό κατασκευή ηλιακά έργα συνολικής ισχύος 84 MW. Το λειτουργικό της χαρτοφυλάκιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα[i]. Η Enel Green Power Hellas έχει επίσης εντοπίσει μια σειρά νέων έργων ανάπτυξης, σε αιολικά και ηλιακά έργα και επεκτείνεται σε καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης και υβριδικές λύσεις. Αυτή η υποδομή θα είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχιζόμενη ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, καθώς επιδιώκει την απεξάρτηση από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού[ii].

Η κοινοπραξία συγκεντρώνει δύο εξαιρετικά έμπειρες ομάδες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη φιλοδοξία να αναπτύξει σημαντικά την δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια. Η Enel Green Power Hellas διαθέτει μια επεκτεινόμενη ομάδα επαγγελματιών με μακροχρόνια εμπειρία στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομηχανικές γνώσεις και in-house ικανότητες για την ταχεία διεκπεραίωση των έργων από την ανάπτυξη μέχρι την κατασκευή και τη λειτουργία. Η Macquarie Asset Management θα υποστηρίξει περαιτέρω την ομάδα προσφέροντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της και τις επενδυτικές της ικανότητες στον τομέα.

Ο Eric Bjonerud, Διευθύνων Σύμβουλος στη Green Investment Group της Macquarie Asset Management, δήλωσε: «Η ελληνική αγορά επιταχύνει σταθερά την απομάκρυνσή της από τα ορυκτά καύσιμα και διαθέτει πλέον τεράστιες δυνατότητες για να συμβάλλει στην επιτάχυνση των ευρωπαϊκών προσπαθειών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανακοινώνουμε αυτή τη νέα επένδυση και συνεργασία με την Enel – υποστηρίζοντας την υλοποίηση μιας φιλόδοξης σειράς έργων ανανεώσιμης ενέργειας, ενσωματώνοντας καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες στο δίκτυο και υποστηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας».

Μετά τις πρόσφατες προκλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και την αυξανόμενη δυναμική για τη μείωση της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα, η Ελλάδα αυξάνει τους στόχους της για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθιερώνεται ως μία από τις κορυφαίες αγορές για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νότια Ευρώπη. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), η Ελλάδα στοχεύει να υπερδιπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πάνω από 28 GW έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% του προβλεπόμενου για το 2030 μείγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι στόχοι αυτοί υποστηρίζονται από ένα ενθαρρυντικό ρυθμιστικό περιβάλλον και την αναδυόμενη αγορά συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) στην Ελλάδα.

 

Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη επένδυση της Macquarie Asset Management στην ελληνική αγορά ενέργειας, μετά την απόκτηση του 49% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) το 2022.

Οι όροι της συναλλαγής δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

[i] BNEF, Δεκέμβριος 2022

[ii] Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2023