EDP Renewables: Επελέγη από την Lhyfe για την προμήθεια καθαρής ενέργειας στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης σύμβασης στη Γερμανία

Η EDP Renewables (EDPR), ηγέτης στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, υπέγραψε συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με την Lhyfe, παραγωγό και προμηθευτή πράσινου υδρογόνου για την εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και των τομέων κινητικότητας. Η συμφωνία που υπεγράφη μέσω της Kronos Solar EDPR αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη μακροπρόθεσμη εταιρική σύμβαση για την προμήθεια ανανεώσιμης ενέργειας που υπογράφεται στη Γερμανία, μια αγορά στην οποία η εταιρεία εισήλθε το 2022.

Πρόκειται επίσης για το πρώτο PPA που υπογράφεται με εταιρεία υδρογόνου και αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης της βιομηχανικής συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Η συμφωνία αυτή συνεπάγεται την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Lhyfe στην περιοχή, η οποία θα χρησιμοποιείται για την κινητικότητα και τις βιομηχανικές επεξεργασίες, εδραιώνοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Η Kronos Solar EDPR θα προμηθεύει για 15 χρόνια την Lhyfe με ανανεώσιμη ενέργεια από ένα έργο ηλιακής ενέργειας που αναπτύχθηκε με δυναμικότητα 55 MWp (39 MWac) και το οποίο αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο κατά τη διάρκεια του 2025. Το εν λόγω φωτοβολταϊκό ηλιακό εργοστάσιο που βρίσκεται στο Meuselwitz, στη βορειοανατολική Γερμανία, θα παράγει 58 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως. Η ενέργεια που παράγεται σε ετήσια βάση από το εν λόγω έργο θα είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει το ισοδύναμο 18.000 νοικοκυριών στην περιοχή.

Μέσω της υπογραφής ενός ακόμη μακροπρόθεσμου συμβολαίου με έναν μεγάλο πελάτη, η EDPR επιβεβαιώνει την υψηλή δραστηριότητά της στον τομέα των PPAs με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και μεγάλες εταιρείες και σήμερα έχει ήδη εξασφαλίσει πάνω από το 55% των νέων συμβάσεων για την περίοδο 2023-2026.

Για την Lhyfe, το συγκεκριμένο CPPA (corporate power purchase agreement – εταιρική συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει συνάψει μέχρι σήμερα και διασφαλίζει την προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου στη Γερμανία, εδραιώνοντας έτσι τη συνεχή ανάπτυξή της. Η Lhyfe κατασκευάζει στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και στην Κάτω Σαξονία δύο μονάδες παραγωγής που αντιπροσωπεύουν μέγιστη συνολική παραγωγική ικανότητα 8 τόνων πράσινου και ανανεώσιμου υδρογόνου ανά ημέρα. Αυτό το υδρογόνο θα παρέχεται σε τοπικό επίπεδο για χρήσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις βιομηχανικές διεργασίες.

«Η υπογραφή αυτής της μακροπρόθεσμης συμφωνίας με την Lhyfe αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την EDPR, καθώς ενισχύει τη δέσμευσή μας να αυξήσουμε τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, ιδίως σε μια αγορά που φιλοδοξεί να επιτύχει σημαντικούς στόχους για τα φωτοβολταϊκά μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Είμαστε ευτυχείς που είμαστε σε θέση, μέσω της Kronos Solar EDPR, να συμβάλουμε στους στόχους αυτούς συνεργαζόμενοι με την Lhyfe, η δραστηριότητα της οποίας έρχεται να ενισχύσει τον στόχο μας για τη μείωση των εκπομπών CO2», τονίζει ο Duarte Bello, Chief Operating Officer για την Ευρώπη στην EDP Renewables.

«Χάρη στην εν λόγω συμφωνία, εξασφαλίζουμε τοπικά και μακροπρόθεσμα τον εφοδιασμό μας με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Σχεδόν το σύνολο της παραγωγής του φωτοβολταϊκού ηλιακού σταθμού EDPR θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία των πράσινων και ανανεώσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής υδρογόνου, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση από τον άνθρακα της κινητικότητας και της βιομηχανίας, οι οποίες σήμερα χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ή υδρογόνο που προέρχεται από άνθρακα. Συνεχίζουμε, επίσης, να ενισχύουμε τη στρατηγική μας σχέση με την EDPR, με την οποία είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς που συνεργαζόμαστε από κοινού στη βιομηχανία του H, δήλωσε ο Matthieu Guesné, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Lhyfe.

Πρόκειται για μια συμφωνία που έπεται μιας άλλης εταιρικής σχέσης που υπεγράφη μεταξύ της Lhyfe και της EDP Renewables το 2022, στην οποία συμφωνήθηκε ότι η EDPR θα προμηθεύει ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στα έργα παραγωγής υδρογόνου της Lhyfe και οι δύο εταιρείες θα εντοπίσουν ευκαιρίες για την από κοινού ανάπτυξη έργων για την απαλλαγή από τον άνθρακα σε δύσκολους τομείς όπου η ηλεκτροδότηση δεν είναι εφικτή.

Η EDPR εισήλθε στη Γερμανία το 2022 μέσω της εξαγοράς της Kronos Solar EDPR και επί του παρόντος διαθέτει έναν αγωγό άνω των 8 GWp σε διάφορα στάδια ανάπτυξης σε ηλιακή κλίμακα κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένων έργων αγροτικών φωτοβολταϊκών. Αν και η δραστηριότητα της EDPR στη Γερμανία επικεντρώνεται στην ηλιακή τεχνολογία, η εταιρεία φιλοδοξεί να αναπτύξει αιολικά έργα στη χώρα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.