EcoSkills: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση των στελεχών της Forum ΑΕ γύρω από τη Βιωσιμότητα και το ESG

H EcoSkills, που εξειδικεύεται στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για επαγγελματίες όλων των κλάδων σε θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής αλλαγής και του ESG με διεθνώς πιστοποιημένα προγράμματα, υλοποίησε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα γραφεία της Forum ΑΕ, με στόχο την κατάρτιση 12 διοικητικών στελεχών της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, κ. Θάνου Παναγούλια και του Οικονομικού Διευθυντή και Μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου, κ. Στράτου Αποστολάκου.

Η ηγετική ομάδα της Forum ΑΕ, πρωτοπόρος στον εκθεσιακό κλάδο, παρακολούθησε την εκπαίδευση για να ενσωματώσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα στην εταιρική στρατηγική και κουλτούρα της και να διασφαλίσει ότι όλες οι επιχειρηματικές αποφάσεις αντανακλούν τα υψηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, προωθώντας παράλληλα τη διακυβέρνηση που μπορούν να εμπιστευτούν οι μέτοχοι.  Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της Forum SA για τη βιωσιμότητα, η οποία περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εκθέσεών της με πιστοποίηση ISO 20121:2012.

Το μονοήμερο πρόγραμμα από την EcoSkills εμβάθυνε σε βασικούς τομείς που είναι κρίσιμοι για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που περιηγούνται στα εξελισσόμενα πεδία της βιωσιμότητας και του ESG (Environmental, Social, and Governance). Το ειδικά σχεδιασμένο στις ανάγκες της Forum ΑΕ εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάλυψε καίρια θέματα, όπως τα επιχειρηματικά οφέλη της βιωσιμότητας/ESG, η στρατηγική βιωσιμότητας/ESG και η αποτελεσματική ενσωμάτωση της στην εταιρική στρατηγική, οι τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις, οι νέοι κανονισμοί και νομοθεσίες, καθώς και τα πλέον διαδεδομένα πρότυπα.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, ο Οικονομικός Διευθυντής της Forum ΑΕ, κ. Στράτος Αποστολάκος δήλωσε: «Η συμμετοχή σε αυτή την εκπαίδευση ενίσχυσε τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον η βιωσιμότητα στη λήψη οικονομικών και στρατηγικών αποφάσεων σε υψηλά επίπεδα. Είναι επιτακτική ανάγκη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας να παραμείνουμε μπροστά από τις αναδυόμενες τάσεις και τους κανονισμούς, και αυτή η εκπαίδευση παρείχε στην ηγετική μας ομάδα τις γνώσεις για να ηγηθεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά.»

Ταυτόχρονα, ο Chief Learning Officer της EcoSkills, κ. Γιώργος Μαρκεζίνης τόνισε πως «το εκπαιδευτικό σεμινάριο σχεδιάστηκε από την ομάδα της EcoSkills, με γνώμονα το όραμα της Forum ΑΕ για μια πιο ηγετική θέση στις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Ως εκπαιδευτής, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε τα στελέχη να δείχνουν ενδιαφέρον και ζήλο να μάθουν για την πολυπλοκότητα της Βιωσιμότητας και του ESG. Η εκπαίδευση δεν παρείχε μόνο το πεδίο της μάθησης, αλλά αναπτύχθηκε και ένας ουσιαστικός διάλογος σχετικά με το πώς αυτές οι πρακτικές μπορούν να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της διαμόρφωσης του εταιρικού μέλλοντος της Forum. Στόχος της EcoSkills ήταν να διασφαλίσει ότι ο κάθε συμμετέχων έφυγε με έναν πιο σαφή οδικό χάρτη για την ενσωμάτωση αυτών των αρχών στους αντίστοιχους ρόλους τους, καλλιεργώντας έτσι μια κουλτούρα που προασπίζεται την περιβαλλοντική διαχείριση, την κοινωνική ευθύνη και την ισχυρή διακυβέρνηση»

Τα στελέχη αποχώρησαν από την εκπαίδευση εξοπλισμένα με στρατηγικές ιδέες και εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή πρωτοβουλιών βιωσιμότητας σε ολόκληρη την εταιρεία.