Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΑΥΕ

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στους Χώρους Εργασίας (ΑΥΕ) είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση ευαισθητοποίησης στο είδος της και είναι αφιερωμένη στη βελτίωση του επιπέδου των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΑΥΕ θα διαρκέσει από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου και τελεί υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), τη δε υλοποίηση των εκδηλώσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο, έχουν αναλάβει οι εταίροι του και το Δίκτυο των ΕΘνικών Εστιακών Πόλων του.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΑΥΕ επικεντρώνεται στη διάδοση των βασικών μηνυμάτων της τρέχουσας εκστρατείας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας με τίτλο «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων». Ως βασική πλατφόρμα συντονισμού των δραστηριοτήτων της εκστρατείας, η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΑΥΕ περιλαμβάνει πολυάριθμες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες επισημαίνουν τα οφέλη του ισχυρού επιτελικού ρόλου της διοίκησης σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Η Ελλάδα, όπως κάθε φορά, συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 2013 προγραμματίζοντας και υλοποιώντας σε εθνικό επίπεδο σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες απευθύνονται αφενός σε όλους όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία  και αφετέρου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, προάγοντας την ανάπτυξη νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο κορύφωσης των δράσεων κατά τον εορτασμό της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, έχουν προγραμματιστεί στην χώρα μας:

-η οργάνωση της κεντρικής ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο για το 2ο έτος
της εκστρατείας  (Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013),
-η οργάνωση δύο ημερίδων ενημέρωσης –για βασικά θέματα ΑΥΕ–, εργοδοτών και εργαζομένων
σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (στην Τρίπολη και την Αθήνα αντίστοιχα, με την υποστήριξη
του Enterprise Europe Network–Hellas),
-η διανομή θεματικού ενημερωτικού φακέλου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, με σχετικό υλικό
πληροφόρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
-η υποστήριξη της οργάνωσης σχετικών δράσεων από άλλους φορείς,
-ο συντονισμός εκστρατείας  προβολής και ενημέρωσης μέσω του δικτύου των δημόσιων μέσων μαζικής
μεταφοράς στην Αθήνα (μετρό, τρένο, τραμ, λεωφορεία και τρόλλεϋ).

Η Δρ Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA, υπογραμμίζει ότι «τα πλέον αποδοτικά αποτελέσματα στη διαχείριση και στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας μιας επιχείρησης προκύπτουν όταν οι εργαζόμενοι και οι αντιπρόσωποί τους συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση — η καλή ηγεσία από μόνη της δεν αρκεί. Η εφαρμογή τεκμηριωμένης πολιτικής επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας είναι 10 φορές πιθανότερη σε επιχειρήσεις με υψηλή συμμετοχή των εργαζομένων σε συνδυασμό με υψηλό επίπεδο δέσμευσης από την πλευρά της διοίκησης. Τα οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης είναι τεράστια και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες και αυξημένη παραγωγικότητα, λιγότερα ατυχήματα και βελτιωμένο επίπεδο πρόληψης και ελέγχου των κινδύνων στον χώρο εργασίας».

Οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΑΥΕ έχουν ως στόχο αφενός να παρακινήσουν τη διοίκηση να λάβει δραστήρια μέτρα για τη μείωση των κινδύνων και, αφετέρου, να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους, τους αντιπροσώπους τους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν με τη διοίκηση για τη μείωση των κινδύνων. Οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι του EU-OSHA και οι εταίροι της εκστρατείας συνδράμουν τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΑΥΕ και τη διοργάνωση των εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο ειδικά σχεδιασμένος δικτυακός τόπος της εκστρατείας παρέχει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών εργαλείων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το επίπεδο διαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ στους χώρους εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται μια σειρά προληπτικών μέτρων, όπως κατάλογοι ελέγχων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους εργαζόμενους στους τομείς των κατασκευών, της υγείας, των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της τροφοδοσίας.

Επιπλέον, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από τις περιπτωσιολογικές μελέτες του EU-OSHA, οι οποίες καταγράφουν άκρως αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελεσματικής διαχείρισης ζητημάτων ασφάλειας και υγείας. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες καλύπτουν μεγάλο εύρος κλάδων και οικονομικών δραστηριοτήτων και αποθηκεύονται σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με δυνατότητα εύκολης αναζήτησης.

Τέλος, η εργαλειοθήκη  οργάνωσης και διαχείρισης εκστρατειών για την ΑΥΕ παρέχει ιδέες και παραδείγματα για αποτελεσματικότερη διάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here