23 Ιουλίου 2021

OTE- Cosmote: Μακροχρόνια και ουσιαστική δέσμευση

Με κοινωνική ευαισθησία, ο ΟΤΕ και η COSMOTE δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης. Με κοινωνική ευαισθησία, ο ΟΤΕ και η COSMOTE δραστηριοποιούνται...

Τetra Pak: Απολογισμός Βιωσιμότητας 2019

Σημαντικές επενδύσεις στο κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανακύκλωσης, αλλά και της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα έχει πραγματοποιήσει η Tetra Pak,...

ΟΤΕ – COSMOTE: Επιχειρηματικές επιδόσεις και συνεισφορά στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον

Τις επιδόσεις τους στον επιχειρηματικό στίβο, τη συνεισφορά τους στην οικονομία και την κοινωνία, καθώς και τις ενέργειές τους για την προστασία του περιβάλλοντος...

Μαρίνα Φλοίσβου: Δημοσιεύει τις καλές πρακτικές του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Μαρίνα Φλοίσβου παρουσίασε σήμερα στις εγκαταστάσεις της, στο Παλαιό Φάληρο, την απολογιστική έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για τις δράσεις της με έμφαση στους δύο σημαντικότερους δείκτες...

Όμιλος Μυτιληναίος: Απολογισμός 2013

Ο Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το έτος 2013 απεικονίζει την προσπάθειά για τη συνοπτική, άρτια και διαφανή ενημέρωση των Ενδιαφερόμενων Μερών του...

Jetoil: Πιστή στην ΕΚΕ

Πιστοί στις δεσμεύσεις τους στην ΕΚΕ είναι εδώ και 6 χρόνια οι άνθρωποι της Jetoil με τη σχετική έκθεση της εταιρείας για το 2013...

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Προσήλωση στην αειφορία

Η Έκθεση Αειφορίας 2013 της ΑΓΕΤ Ηρακλής ακολουθεί για έκτη συνεχή χρονιά τις οδηγίες GRI - G3.1, πληρώντας τις απαιτήσεις του Επιπέδου Εφαρμογής Α. Την...

Fourlis: Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στην έκδοση της δέκατης Έκθεσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης προχώρησε ο Όμιλος FOURLIS τον Ιούνιο 2019, που καταρτίστηκε σύμφωνα με το βασικό επίπεδο...

CSE: Αύξηση στις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα

Πιο στρατηγική και με σαφή οικονομικά οφέλη εμφανίζεται η εικόνα της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση, όπως προκύπτει...

Η στρατηγική σημασία του Κοινωνικού Απολογισμού

Η Ελένη Αποσπόρη γράφει για τα πολλά πλεονεκτήματα του Κοινωνικού Απολογισμού. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η προσέγγιση η οποία, όταν εντάσσεται στο στρατηγικό...