16 Απριλίου 2021

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Παρουσίασε τη σύνοψη της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2017

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Σύνοψη της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2017, όπως και την ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα της Έκθεσης. Τόσο η Σύνοψη όσο...

Νέες προκλήσεις για τους Απολογισμούς Υπευθυνότητας

Η έκδοση Απολογισμών Υπευθυνότητας κερδίζει συνεχώς έδαφος και υιοθετείται από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σαν ένας βασικός τρόπος καταγραφής και παρουσίασης των δράσεων ΕΚΕ...

INTERAMERICAN: Μια Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας που ξεχωρίζει

Αν παρακολουθήσει κάποιος την εξέλιξη της απολογιστικής έκθεσης της Interamerican για την επιχειρησιακή υπευθυνότητά της, θα διαπιστώσει μια υποδειγματική συνέπεια προόδου, που βασίστηκε εξ...

Αλέξανδρος Κωστόπουλος: Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της 
εκπαίδευσης σε θέματα βιωσιμότητας και υπευθυνότητας

Ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Υπεύθυνος Ανάπτυξης CSR Hellas & Global Compact Network Hellas, μιλά για τις δράσεις του δικτύου, τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. στο...

Ο εταιρικός Κοινωνικός Απολογισμός του Delhaize

Ο Απολογισμός περιγράφει τη συνολική πρόοδο του Ομίλου στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και τα σημαντικότερα αποτελέσματα που πέτυχε το 2013 στους τομείς...

Vodafone: Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Vodafone, με στόχο την ουσιαστική ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις, παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και παρουσιάζει για ενδέκατη συνεχή χρονιά τον...

Vodafone: Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι στρατηγικοί άξονες του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone συνεχίζουν να αφορούν στην υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας και την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων...

Schneider Electric: Η ευελιξία και η ανθεκτικότητα είναι κρίσιμες για την επιτυχία της ενέργειας...

Η Schneider Electric δημοσίευσε την τρίτη σε σειρά, ετήσια Έκθεση Προόδου Εταιρικής Ενέργειας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020. Η έκθεση, εξετάζει τον τρόπο...

Μαρίνα Φλοίσβου: Δημοσιεύει τις καλές πρακτικές του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Μαρίνα Φλοίσβου παρουσίασε σήμερα στις εγκαταστάσεις της, στο Παλαιό Φάληρο, την απολογιστική έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για τις δράσεις της με έμφαση στους δύο σημαντικότερους δείκτες...

Ιεραρχώντας τα Προγράμματα/Δράσεις ΕΚΕ σε περίοδο ύφεσης

Ο Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής, Αναπλ. Πρόεδρος Συμβουλίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ γράφει για την εικόνα των διευθυντικών στελεχών για την...