Τμήμα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Διαχείρησης από τη METRO

Η METRO AEBE, πιστή στη δέσμευση της για την προστασία του περιβάλλοντος και ανταποκρινόμενη στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Λιανεμπορίου και Χονδρεμπορίου, δημιούργησε το Τμήμα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Σκοπός του Τμήματος Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η βελτιστοποίηση του ενεργειακού προφίλ της εταιρείας, η διατήρηση του, η διασφάλιση όρων αειφόρου ανάπτυξης καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων δράσης και λειτουργίας της εταιρείας στο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο αυτό τμήμα, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με την διαθέσιμη τεχνολογία και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν οι ηγέτιδες εταιρείες του χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Το Περιβάλλον δεν το κληρονομούν από εμάς τα παιδιά μας. Εμείς το δανειζόμαστε από αυτά και η προστασία του είναι καθήκον όλων μας. Η πρόκληση του Τμήματος Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι να πραγματοποιεί Εφαρμοσμένη Έρευνα & Ανάπτυξη (Applied R&D) για την εύρεση και επιτυχημένη εφαρμογή τεχνολογικά καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και λύσεων, διασφαλίζοντας έτσι Βέλτιστο Ενεργειακό Προφίλ και όρους Αειφορίας για τη ΜΕΤΡΟ υπό οποιοδήποτε πλάνο ανάπτυξης και συνθήκη λειτουργίας», δήλωσε σχετικά ο κος Σταύρος Δ. Αναγνωστάτος, Υπεύθυνος Ενεργειακής Διαχείρισης της ΜΕΤΡΟ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here