ΕnableGood: Αναλαμβάνει την Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και ΕΚΕ των ΕΛΤΑ

EnableGood ανακοινώνει την πρόσφατη συνεργασία της με τα ΕΛΤΑ. Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τα ΕΛΤΑ. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία βασικών πυλώνων και προγραμμάτων καθώς και την ενσωμάτωση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων των ΕΛΤΑ στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης τους.

Το έργο αυτό αντανακλά την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού οδικού χάρτη εφαρμογής,  ώστε να γίνει εφικτή η μετάβαση σε μια νέα εποχή με επίκεντρο το περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Η EnableGood είναι μια διαφορετική συμβουλευτική εταιρεία, που με αφετηρία την αγάπη για το περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο εξειδικεύεται σε θέματα ESG, βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ελπίδα Βασιλειάδου, Founder & CEOτης EnableGood δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για την συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, τον μεγαλύτερο καθολικό πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η συνεργασία μας αυτή συνεχίζει το όραμα της EnableGood που γεννήθηκε από ένα όνειρο ζωής και από την αγάπη μας για όλα αυτά που κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Είμαστε μια εταιρεία που προάγει, προασπίζεται και δίνει δύναμη, φωνή, σάρκα και οστά σε καθετί καλό, μέσα από επιπλέον υπηρεσίες Management Consulting, Strategy Implementation και Business Coaching.H EnableGood, με αφετηρία την Ελλάδα γεννήθηκε για να αλλάξει τον κόσμο και θέλουμε να τον αλλάξουμε μαζί σας!»