ΕΚΕ με τη βούλα

Η TÜV AUSTRIA HELLAS λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1994 και είναι θυγατρική εταιρεία του διεθνούς φήμης Αυστριακού Οργανισμού Επιθεωρήσεων ΤÜV AUSTRIA. Δραστηριοποιείται στην παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (τρίτου μέρους) με τη μορφή Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων. Παρέχει σεμιναριακή διεθνώς πιστοποιημένη εκπαίδευση για ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην Ελλάδα και στις χώρες της Ν.Α. λεκάνης της Μεσογείου.

Οι υπηρεσίες

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA HELLAS σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

• Επαλήθευση Απολογισμών ΕΚΕ / CSR Reporting Verification
• Πιστοποίηση Διαχείρισης ΕΚΕ / CSR Management Certification
• Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στην ΕΚΕ / GRI Certified Courses
• Πιστοποίηση Προσώπων στην ΕΚΕ / CSR Personnel Certification
• Πιστοποίηση Κοινωνικής Υπευθυνότητας / Social Accountability Certification
• Διαβεβαίωση Αποτελεσμάτων Διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη / Stakeholder Engagement Assurance
• Επιβεβαίωση Συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα ΕΚΕ / CSR Standards Conformity (ISO 26000, GRI, AA1000)
• Συγκριτική Αξιολόγηση Δράσεων ΕΚΕ / CSR Benchmarking (EFQM CSREuropean Foundation for Quality Management for CSR)
• Επαλήθευση Απολογισμών Οικουμενικού Συμφώνου / Global Compact COP Verification
• Πιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην EKE / Supply Chain CSR Certification.

Η αξιοπιστία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Η TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επιθεωρητές-επαληθευτές με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με έμφαση στα κεντρικά ζητήματα, όπως η περιβαλλοντική συμμόρφωση και διαχείριση, το ανθρώπινο δυναμικό και η υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Φέρει και μεταφέρει στην ελληνική αγορά την αξιοπιστία, το κύρος και τη δύναμη ενός από τους πιο ιστορικούς και μεγαλύτερους Οργανισμούς Ελέγχου και Επιθεώρησης της Ευρώπης, του TÜV AUSTRIA. Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι πρωτοπόρος στην αγορά με αξιόπιστες υπηρεσίες στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και έχει ήδη συνεργαστεί στο πεδίο της εξωτερικής επαλήθευσης και της παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης με εταιρείες και ομίλους, που εκδίδουν απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης ποικίλων δραστηριοτήτων.

*Η περίληψη του απολογισμού δημοσιεύθηκε στην 3η έκδοση CSR Reports.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ