1 Αυγούστου 2021

EuroCharity: Κλιματικά ουδέτερη λειτουργία

Σε συνεργασία με την Green Evolution, εταιρεία – μέλος της EuroCharity, υπολογίστηκε βάσει διεθνών προτύπων το ανθρακικό αποτύπωμα λειτουργίας της εταιρείας, από 1/9/2011 έως...