28 Μαΐου 2023
Αρχική Ετικέτες Πράσινη Συμφωνία

Ετικέτα: Πράσινη Συμφωνία

Πράσινη Συμφωνία: Διασφάλιση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στην καθαρή τεχνολογία

0
Η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί στον τομέα των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, να βελτιώσει τη βιομηχανία της και να παράγει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και...

Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ σκοπεύει να μετρήσει την πρόοδο όσον αφορά...

0
Η Επιτροπή παρουσίασε έναν κατάλογο πρωταρχικών δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα...

Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ ανακοινώνει δεσμεύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για...

0
Σήμερα, στη διάσκεψη Our Ocean (OOC) στο Παλάου, η ΕΕ ανανέωσε τις δεσμεύσεις της για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Η ΕΕ υπέβαλε τις...

Πράσινη Συμφωνία: Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές

0
Σήμερα, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές η οποία αποτελεί βασική νομοθεσία για την...

Πράσινη Συμφωνία: Νέες προτάσεις για να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο...

0
Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια δέσμη προτάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με σκοπό να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο κανόνας στην ΕΕ, να ενισχυθούν...

Πράσινη Συμφωνία: Το Κοινοβούλιο ζητά ευρωπαϊκές επενδύσεις για βιώσιμες δραστηριότητες

0
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» πρέπει να στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της επιτυχούς μετάβασης σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Το...