Ιδρύθηκε το Ελληνικό Δίκτυο Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών

192

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες, 21 Ιανουαρίου 2019, η ιδρυτική συνάντηση των μελών του Global Compact Network Hellas ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας.

Τα ιδρυτικά μέλη του νέου φορέα είναι οι:

CAREL A.E.
COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.
CSR HELLAS
ΕΡΝΕΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ (EY)
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
GEO ROUTES CULTURAL INSTITUTE
GLOBAL SUSTAIN
GRANT THORNTON A.E.
INTERAMERICAN Α.Ε.
INTERGEO ΕΠΕ
INTRACOM TELECOM
INTERMED Α.Ε
NEW YORK COLLEGE
POLYECO A.E.
QUALITY NET FOUNDATION
UNI-PHARMA A.B.E.E.
ΑΚΡΙΤΑΣ  Α.Ε.
ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ  Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΣΕΡΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ
ΟΤΕ Α.Ε.
ΣΕΒ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Το Global Compact Network Hellas είναι το Τοπικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact-UNGC) στην Ελλάδα. Μεταξύ των στόχων του περιλαμβάνονται η προώθηση των  Αρχών του UNGC στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, η προβολή των πρακτικών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του UNGC, η επιρροή επί των εθνικών πολιτικών για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η κινητοποίηση των επιχειρήσεων για συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι από το 2008 που παρουσιάστηκε η Εθνική Διακήρυξη του Global Compact Network Hellas μέχρι το 2019 και τη σύσταση της νομικής οντότητας, τον συντονισμό των δράσεων του είχε το CSR HELLAS.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here